Produkter

Karterud Grus

 

 

Knust fjell 0-20 mm

(gårdsplasser, skogsbilveier, topplag vei)

 

 

 

Drenspukk

 

 

 

 

Naturgrus sams (fyllmasse, bærelag)

 

 

 

 

Maskinknust grus 0-16 mm

(skogsbilveier, topplag vei, støping)

 

 

 

Maskinknust grus 0-32 mm (bærelag, skogsbilveier)

 

 

 

 

Knust fjell 20-120 mm (forsterkningslag, bærelag)

 

 

 

 

Sand (støping,strøing)