Om grustaket

Karterud Grus

• Lokalisert på landbrukseiendommen Karterud på Austmarka, Kongsvinger kommune.

 

• Første uttak av grusmasser ble gjort på 1950-tallet. I alle år er det blitt tatt ut høykvalitets grusmasser til bruk på offentlige veier, skogsbilveier og diverse byggeplasser i nærområdet på søndre Finnskog.

 

• Fra 2012 er det blitt levert strøsand til veinettet i Sør-Hedmark.

 

• Fra 2014 er det også produsert knuste fjellmasser med høy kvalitet.

 

• Grustaket ble tildelt driftskonsesjon fra Direktoratet for Mineralforvaltning i 2015 (lovpålagt f.o.m. 2015).

 

• Massene som leveres er CE-merket.